İŞİMİZ, TOPLUMLA ARAMIZDAKİ İLETİŞİM ARACIMIZ

   

   Efendi Kozmetik olarak üretimin olduğu yerde kalkınma, kalkınmanın olduğu yerde ise bolluk ve refahın olduğuna inanıyoruz.

   Ülkemizin sahip olduğu ekonomik varlıkların en önemlileri olan tabi varlıklarımızın önemini küçükten büyüğe herkesin çok iyi kavraması ve onlara sahip çıkılması,       bu çerçevede yerel üretimin desteklenmesi görüşündeyiz.

   Bu doğrultuda yerel üretimin desteklenmesi ve arttırılmasında, her birey ve işletmeciye bir takım görevler düşmektedir.

   Bu düşünceden hareketle; 'yerli üreticiler ile işbirliği' yaparak ticaretimizi geliştirmek ve yurtiçindeki üretim gücümüzü istihdama çevirerek, ekonomiye katkı       sağlamak ana amaçlarımızdan biri olmuştur. Bu amaç aynı zamanda; iş yapış şeklimizi, hayata duruşumuzu ve değerlerimizi de temsil etmektedir.

   EFENDİ KOZMETİK ÇALIŞANLARI
   'Sürdürülebilir Bir Yaşamın İzindeyiz'

 

     
SIR TASARIM